JAK ZLECIĆ BADANIE WODY

(Jeśli chcesz zlecić badanie ŚCIEKÓW kliknij tutaj)


W celu określenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U.poz.1989 ) z dn. 13 listopada 2015 r.

Podstawowe badania mikrobiologiczne określa Zał. nr 1
- Escherichia coli  
- Enterokoki kałowe

Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne  określa Zał. nr 3
 - Bakterie grupy coli
-  Liczba mikroorganizmów w (22±2)°C po (68±4)h
- Clostridium  perfinges łącznie ze sporami

Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne określa Zał. nr 3 B , parametry objęte monitoringiem kontrolnym Zał. nr 5
Zakres badań wody – parametry fizykochemiczne ( analiza podstawowa )
- barwa
- mętność
- pH
- chlor wolny
- przewodność elektryczna
- zapach
- jon amonowy
- azotyny
- azotany
- smak
- mangan
- żelazo
- glin

Na życzenie wykonujemy również oznaczenia innych parametrów fizykochemicznych np. zawartość metali ciężkich.


ABY ZLECIĆ BADANIE WODY NALEŻY:

1. Co najmniej 2 dni przed zleceniem badania należy uzgodnić z kierownikiem laboratorium lub jego zastępcą datę pobrania próbki wody - kontakt pod numerem telefonu: 56 658 65 89

2. Wypełnić poniższe zlecenie i przekazać je próbobiorcy lub  w przypadku samodzielnego pobierania, przekazać je wraz z próbkami do laboratorium.
Zlecenia badania wody - plik doc.

3. Kolejny krok to pobranie próbki wody. Pobrania próbki wody  dokonuje :
- pracownik laboratorium (próbkobiorca) - w granicach administracyjnych miasta Torunia transport próbek do laboratorium  jest bezpłatny, poza granicami miasta koszt transportu wynosi (2,50 zł/km+23% VAT)
- klient - w tym przypadku należy pobrać z laboratorium pojemniki do badań (wyjałowione do pobierania próbek mikrobiologicznych i odpowiednio przygotowane, ze środkami utrwalającymi do badań fizyko-chemicznych).
Na każdy parametr potrzeba ok. 200 ml wody. Próbki muszą być dostarczone do laboratorium w dniu pobrania do godz. 11.00. Pobrania należy dokonać zgodnie z poniższą instrukcją - prosimy o zapoznanie się z jej treścią.
Instrukcja pobrania próbek wody do badań

Uwaga: W przypadku samodzielnego pobierania próbki wody do badania, klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność tego pobrania.

4. Wykonanie badań trwa około tygodnia. Informacje na temat  postępu prac i spodziewanego terminu ich zakończenia można uzyskać pod numerem telefonu 56 658 65 89.

5. Za wykonaną usługę w zakresie badań laboratoryjnych wystawiona zostanie faktura VAT, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

Aktualne ceny poszczególnych analiz oraz pobierania próbek podane są w zleceniu .
Uwaga: Do stawek netto należy doliczyć aktualne stawki VAT.


6. Sprawozdanie z badań oraz fakturę za wykonaną usługę płatną gotówką należy odebrać w Biurze Obsługi Klienta  w siedzibie Spółki Toruńskie Wodociągi - ul. Rybaki 31/35  w Toruniu.

Godziny pracy BOK:
wtorek: 7.00 - 17.00
poniedziałek, środa - piątek: 7.00 - 15.00

Uwaga: wyniki badań zostaną wydane po zapłaceniu przez Klienta faktury.
Płatności można dokonać w kasie w BOK.

W przypadku klientów instytucjonalnych oraz firm Sprawozdanie z badań oraz faktura za wykonaną usługę zostanie przesłana pocztą. Płatność przelewem na konto:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Rybaki 31/35
37 1160 2202 0000 0000 6172 3178
Bank Millennium S.A. Oddział w Gdańsku
NIP: 956-20-18-145

7. Klient może zgłosić skargę na działanie laboratorium do Kierownika Laboratorium na każdym etapie realizacji zlecenia - od chwili przyjęcia zlecenia aż do 7 dni po otrzymaniu sprawozdania z badań.
Dane kontaktowe:

Adres laboratorium:
ul. Dworcowa 1B
87-162 LUBICZ
(Laboratorium znajduje się na terenie Ujęcia Wody w Lubiczu)
tel. 56 658 65 90 (lub 91, 92, 93)

Kierownik Laboratorium:
Marzena Rumińska
tel. 56 658 65 89,  tel. kom. 882 174 202
e-mail: mruminska@wodociagi.torun.com.pl

Z-ca Kierownika Laboratorium

p. Krystyna Fiderewicz
tel. 56 658 65 92
e-mail: kfiderewicz@wodociagi.torun.com.pl


Laboratorium Badawcze Toruńskich Wodociągów posiada wdrożony system jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC nr 17025:2005 potwierdzony certyfikatem Akredytacji nr AB 386 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.
Zakres akredytowanych parametrów podany jest w załączniku do certyfikatu nr AB 386, dostępny na stronie PCA (www.pca.gov.pl)

Pozostałe informacje, w tym dotyczące personelu, wyposażenia oraz standardów jakościowych naszego laboratorium znajdą Państwo na stronie głównej Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. (dział: O nas, Akredytacja Laboratorium).


Informację wprowadził(a): Magdalena Wojdziak
Data zamieszczenia: 2003-07-22
Informację zmodyfikował(a): Magdalena Wojdziak
Ostatnia modyfikacja: 2017-10-10
Ilość odsłon podstrony: 8137

drukuj
Mapa serwisu, Polityka prywatności© 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO