Polski English

2019-09-09 Zatrudnimy kanalarza

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ogłasza nabór ofert pracy na stanowisko
monter-konserwator sieci kanalizacyjnych - kanalarz

Wymagane kwalifikacje:
Zakres podstawowych zadań:
Oferujemy:
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „Monter-konserwator 
sieci kanalizacyjnych-kanalarz”
na adres Spółki:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31/35
87-100 Toruń
Oferty prosimy składać do 20.09.2019 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę, żeby Pani/Pana dane zostały przez nas zachowane na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o wpisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez rok”.

Administratorem Państwa danych osobowych są:  
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31-35
87-100 Toruń
tel. 56 658 64 00
fax. 56 654 01 51
e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl
Dane są przetwarzane w celu realizacji rekrutacji osób do pracy.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: rok od wpłynięcia zgłoszenia kandydata
Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej: Kodeks Pracy oraz Państwa zgody w zakresie nadmiarowych danych.
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. 
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO