Polski English

2019-09-11 Szefowie kuchni, restauratorzy z toruńskiej Starówki

W ściekach z toruńskiej Starówki  wzrasta ilość substancji, które nie powinny trafiać do kanalizacji, a prawdopodobnie pochodzą  od zlokalizowanych tam wielu restauracji, pubów itp. Są to chociażby ogromne ilości tłuszczów, które gromadząc się w rurach i studzienkach kanalizacyjnych utrudniają, a nawet całkowicie blokują przepływ ścieków. Ostatnio kilkakrotnie usuwaliśmy groźne zatory ścieków wywołane właśnie nagromadzeniem w kanałach wielu ton tłuszczów. Do tego dochodzą resztki żywności oraz inne odpadki, które absolutnie nie mogą być kierowane do kanalizacji.

Po raz kolejny Toruńskie Wodociągi proszą o przestrzeganie podstawowych zasad użytkowania sieci kanalizacyjnej, szczególnie o niewrzucanie do niej tłuszczów i innych odpadów, w tym spożywczych. Taka postawa ułatwi utrzymywanie miejskiego systemu na jeszcze lepszym poziomie i nie będzie grozić okresowymi utrudnieniami w korzystaniu przez Państwa z naszych usług. Obniży to także ponoszone przez nas dodatkowe koszty czyszczenia i remontów sieci kanalizacyjnej na Starówce.

Przy okazji, przypominamy o naszej akcji "Kanalizacja to nie śmietnik".

Pozostałe wiadomości

2019-08-29 Woda w toruńskich kranach jest zdrowa i bezpieczna

Informujemy, że awaria kolektora ściekowego, do której doszło w sierpniu br. w Warszawie, nie spowoduje pogorszenia jakości wody dostarczanej naszym odbiorcom.
Toruńskie Wodociągi nie pobierają wody z Wisły lecz czerpią wodę z ujęć głębinowych w Małej Nieszawce oraz w Czerniewicach, a także z ujęcia powierzchniowego na Drwęcy. Woda dostarczana odbiorcom jest na bieżąco poddawana badaniom przez akredytowane laboratorium, a jej jakość odpowiada wymogom określonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

więcej »

2019-04-20 Przypominamy o zasadach rozliczeń za podlewanie ogródków

Wiosna w pełni! Czas zająć się pracami w ogródku. A dobra pielęgnacja roślin wymaga podlewania.

więcej »
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO