Polski English

Informacje na temat twardości wody w Toruniu

Twardość wody jest powodowana przez obecność w wodzie rozpuszczonych składników mineralnych głownie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów i krzemianów wapnia oraz magnezu. Rozróżnia się dwa rodzaje twardości wody:
- przemijającą (pochodzącą głownie od wodorotlenków, węglanów lub wodorowęglanów wapnia oraz magnezu, które podczas gotowania wytrącają się w postaci osadów węglanów) i
- nieprzemijającą (spowodowaną obecnością siarczanów, które pozostają w wodzie po gotowaniu).

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (DZ.U.07.61.417 z póź. zm.) dopuszczalna norma ogólnej twardości wody nie powinna przekraczać 500 mg CaCO3/dm³ (decymetr sześcienny).

Twardość wody nie jest istotna w przypadku wody do picia, ponieważ można używać zarówno wód miękkich, jak i twardych. Problemem jest jednak gospodarcze i przemysłowe wykorzystanie zbyt twardych wód, skutkiem czego jest m.in. osadzanie się kamienia w przewodach i kotłach.Twardość wody w sieci wodociągowej w Toruniu
waha się w granicach 229,1 - 276,3 mg CaCO3/dm³,
co odpowiada 13,5 - 16,3 dGH (stopni niemieckich),
jest to woda średnio twarda.

Tabela 1. Średnia twardość wody w sieci wodociągowej z podziałem na dzielnice w II kwartale 2019 roku.

Parametr
oznaczany

Jednostka

Rubinkowo
ul. Niesiołowskiego

Śródmieście
ul. Przy Kaszowniku

Bydgoskie
ul. Gagarina

Podgórz
ul. Parkowa

Chełmińskie
studnia
zbiorcza
St.Bielany

Najwyższa
dopuszczalna
norma dla
wody pitnej

Twardość ogólna

mg CaCO3/l

258

255

259

261

248

60-500Twardość wody jest wyrażona w mg/dm³ CaCO3. W niektórych krajach przyjęto oznaczać twardość w stopniach, na przykład:
- stopień niemiecki (dGH i dKH) = 17,8 mg CaCO3/dm³,
- stopień francuski (TH) = 10 mg CaCO3/dm³,
- stopień angielski = 14,4 mg CaCO3/dm³.


Tabela 2. Wartość współczynników przeliczeniowych twardości wody dla poszczególnych jednostek.

Jednostki

mmol/L

mval/L

º niem.

º ang.

º franc.

mg CaCO3/dm³

mmol/L

1

2

5,61

7,02

10

100

mval/L

0,5

1

2,8

3,5

5

50

º niemieckie

0,178

0,356

1

1,25

1,78

17,0

º angielskie

0,143

0,286

0,8

1

1,43

14,0

º francuskie

0,1

0,2

0,56

0,7

1

10

mg CaCO3/dm³

0,01

0,02

0,056

0,07

0,1

1

Przykład przeliczenia:
Twardość wody = 276,3 mg CaCO3/dm³ w:
– w stopniach niemieckich będzie równa: 276,3 ¸ 17,0 = 16
– w stopniach angielskich będzie równa: 276,3 ¸ 14,0 = 19
– w stopniach francuskich będzie równa: 276,3 ¸ 10 = 27
– w milimolach/ l będzie równa: 276,3 ¸ 100 = 2,7


Tabela 3. Klasyfikacja twardości wody.

Skala opisowa

Twardość ogólna

Woda

(mg CaCO3/dm³)

(mmol/L)

(mval/L)

(stopnie niemieckie)

Bardzo miękka

0-85

0-0,89

0-1,78

0-5

Miękka

85-170

0,89-1,78

1,78-3,57

5-10

Średnio twarda

170-340

1,78-3,57

3,57-7,13

10-20

Twarda

340-510

3,57-5,35

7,13-10,7

20-30

Bardzo twarda

>510

>5,35

>10,7

>30


do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO