Polski English

Kontrakt usługowy SI
Inżynier Kontraktu dla kontraktu na roboty W 01

Zakres Kontraktu SI obejmował Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla nadzoru kontraktu wykonawczego ”Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Drwęca – Jedwabno” w okresie zawieszenia kontraktu podstawowego SI w okresie 17.12.2006 – 16.04.2007

Porozumienie Kontraktowe zostało zawarte w dniu 28.05.2003 r. pomiędzy Miastem Toruń, reprezentowanym przez Wiceprezydenta Miasta Torunia, a firmą Nicholas O' Dwyer & Company Ltd. Irlandia, reprezentowaną przez p. Paul Mc Dermott.

Zgodnie z Aneksem z dnia 1 listopada 2004 r., Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. stały się stroną Kontraktu.

Wartość kontraktu po zakończeniu robót i rozliczeniu wyniosła 415 590 EURO. Kontrakt był oparty na wynagrodzeniach na bazie stawek specjalistów

Terminy realizacji:
Data rozpoczęcia Kontraktu - 02.11.2004r.
Okres realizacji Kontraktu - 24,5 m-ca + 12 m-cy w okresie zgłaszania wad
Kontrakt ukończono: 17.04.2007
Okres zgłaszania wad - 17.04.2008


Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO