Polski English

Kontrakt usługowy SII/SIII - Inżynier Kontraktu dla rozbudowy kanalizacji i wymiany sieci wodociągowej

Wykonawca Kontraktu SII/III pełni rolę Pełnienie funkcji Inżyniera dla kontraktów: W02, W03, W04, W06, W07, W08. Główne obowiazki Konsultanta wyznaczonego do pełnienia roli Inżyniera Kontraktu były nastepujace:
- nadzór nad projektowaniem i wykonawstwem w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym, procedurami FS (ISPA) i Warunkami Kontraktu FIDIC,
- akceptacja kompletnosci prac z upoważnienia Zamawiajacego,
- weryfikacja finansowa.

Porozumienie Kontraktowe zostało zawarte w dniu 31.10.2003 r. pomiędzy Gminą Miasta Toruń, reprezentowaną przez Wiceprezydenta Miasta Torunia, a firmą BCEOM French Engineering Consultans, Francja - lidera Konsorcjum, reprezentowaną przez p. S. Niebudek - Tomaszewską .

BCEOM French Engineering Consultants – Lider Konsorcjum
- BIPROWOD Warszawa Sp. z o.o.
- Saneco Sp. z o.o.
- Egis Poland Sp. z o.o. (dawniej Nexel Polska Sp. z o.o.)

Zgodnie z Aneksem z dnia 29 października 2004 r., Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. stały się stroną tego Kontraktu.
Wartosc kontraktu po zakonczeniu robót i rozliczeniu wynosi 2 257 117,50 EUR (prognozowana, nie obejmuje podatku VAT, opłat celnych i innych podatków). Kontrakt oparty jest na wynagrodzeniach na bazie stawek specjalistów.


Terminy realizacji :
Data rozpoczęcia kontraktu - 10.12.2003 r.
Okres realizacji kontraktu - 64 m-cy + 12 m-cy w okresie zgłaszania wad.
zakonczenie - 30.04.2009
Okres zgłaszania wad - 30.04.2010


Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO