Polski English

Kontrakt usługowy SIV pn.: „Wsparcie techniczne dla Jednostki Realizującej Projekt”

Zakres Kontraktu SIV obejmował wsparcie techniczne dla Jednostki Realizującej Projekt. Ogólnym celem Kontraktu było wsparcie techniczne dla Jednostki Realizującej Projekt w wykonywaniu jej zadań, w szczególności związanych z koordynowaniem właściwego wdrażania Projektu oraz jego zarządzaniem przez strony wszystkich Kontraktów.

W ramach Kontraktu SIV eksperci dokonali:

Kontrakt został podpisany w dniu 31.08.2004 r. pomiędzy Miastem Toruń, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Torunia i Toruńskimi Wodociągami Sp. z o.o., reprezentowaną przez Prezesa i Zastępcę Prezesa Spółki, a firmą Parsons Brinckerhoff Ltd Wielka Brytania.

Wartość zawartego Kontraktu wynosiła: 198 000 EURO
Terminy realizacji :
Data rozpoczęcia Kontraktu : 01.10.2004 r.
Kontrakt został ukończony: 01.10.2005 r.


do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO