Polski English

Zadanie Nr 2000/PL/16/P/PE/010-12 "Upowszechnienie i informacja"

Zakres Kontraktu SV obejmował działania promocyjne i informujące w ramach upowszechniania idei Funduszu Spójności oraz informowaniem mieszkańców Torunia o Projekcie i postępach robót. W ramach Kontraktu Wykonawca wykonał następujące działania:

Porozumienie Kontraktowe zostało zawarte w dniu 18.09.2006 r. pomiędzy Miastem Toruń, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Torunia, a firmą GOS mbH Gesellschaft fur Ortsentwicklung und Stadterneuerung.

Wartość zawartego Kontraktu wynosiła 177 630 EURO.

Terminy realizacji:
Data rozpoczęcia Kontraktu: 18.09.2006 r.
Okres realizacji Kontraktu: 27,5 m-ca.

Kontrakt ukończono: 31.12.2008r.


Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO