Polski English

Technologia uzdatniania - SUW Drwęca - Jedwabno

Na zdjęciu - komora ujęć wraz z budynkiem Przepompowni I stopnia


Technologia uzdatniania - SUW Drwęca - Jedwabno

Woda napływająca do zatoki trafia do komory ujęć, która stanowi połączenie zatoki z Przepompownią I stopnia, zachodzi tu jej oczyszczanie z zanieczyszczeń mechanicznych.
Wstępnie oczyszczona woda napływa do komór czerpalnych Przepompowni I stopnia , gdzie zostaje zassana przez pompy.
Następnie dwoma ruruciągami płynie w kierunku stacji uzdatniania wody (SUW), gdzie przebiega właściwy proces jej uzdatniania.
Osobnym rurociągiem do SUW doprowadzana jest woda ujmowana z ujęcia infiltracyjnego "Jedwabno", która w zależności od jej jakości może być poddana całemu cyklowi uzdatniania, albo przejść przez wybrane etapy ciągu technologicznego.
Wyloty rurociągów usytuowane są w zbiornikach wstępnego ozonowania. Zachodzi tutaj proces uzdatniania wody I stopnia określany mianem bakteriologicznego (utlenienie części organicznych), poprzez kontakt wody z gazowym ozonem.
II etap uzdatniania wody przebiega w bloku koagulacji - zachodzi tutaj szereg procesów fizyko-chemicznych, których celem jest wytrącenie z wody zawiesin przy użyciu chemikaliów. Wytrącone zawiesniny oddzielane są od wody w osadnikach pokoagulacyjnych. Następnie, aby nadać wodzie lepszych walorów samkowo- zapachowych, systemem rurociągów jest ona przesyłana na filtry antracytowo- piaskowe. Po przefiltorwaniu woda płynie do pompowni międzyobiektowej, aby stamtąd trafić do zbiorników wtórnego ozonowania.
Proces powtórnego ozonowania poprawia organoleptykę wody, pozbawiając ją nieprzyjemnego posmaku i zapachu. Ulepszona w ten sposób woda trafia ponownie na filtry, tym razem węglowe. Po przefiltrowaniu przez złoże węgla aktywnego następuje końcowe oczyszczenie wody. Końcowym procesem jest dezynfekcja wody w zbiorniku dezynfekcji końcowej za pomocą dwutlenku chloru, który wytwarzany jest w chlorowni.
Woda uzdatniona gromadzona jest w trzech zbiornikach wyrównawczych zapewniających ciągłość dostaw wody do miasta.
Ze zbiorników wyrównawczych woda uzdatniona poprzez obiekt pompowni II stopnia tłoczona jest do magistrali przesyłającej wodę do miejskiej sieci wodociągowej.

Pozostałe obiekty SUW:
Obiekty gospodarki osadowej służą do oczyszczania ścieków powstałych poczas płukania filtrów i czyszczenia ciągów pokoagulacyjnych.
Ozonownia - tu wytwarzany jest ozon wykorzystywany w procesie uzdatniania.
Hala dmuchaw - zlokalizowane są tu dmuchawy służące do wytworzenia sprężonego powietrza koniecznego do okresowego płukania komór filtracyjnych.

Schemat blokowy SUW Drwęca- Jedwabno1. Przepompownia I Stopnia
2. Ujęcie infiltracyjne "Jedwabno"
3. Zbiorniki wstępnego ozonowania
4. Blok koagulacji
- Mieszacze szybkie
- Instalacje chemikaliów
- Komory reakcji
5. Osadniki pokoagulacyjne
6. Filtry antracytowo- piaskowe
7. Pompownia międzyobiektowa i wód płuczących
8. Zbiornik wtórnego ozonowania
9. Ozonownia

10. Hala filtrów
- Filtry z węglem aktywnym
11. Zbiornik dezynfekcji końcowej
12. Chlorownia
13. Zbiorniki wyrównawcze wody pitnej
14. Pompownia II stopnia
15. Obiekty gospodarki osadowej
- Zbiorniki retencyjne
- Pompownia osadów i namułów
- Osadniki pionowe
16. Hala dmuchaw


Na zdjęciu - Centralna Dyspozytornia z widoczną w tle tablicą synoptyczną
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO