Polski English

Chlorownia

Na zdjęciu - budynek chlorowni


Dwutlenek chloru jest gazem bardzo wybuchowym, dlatego jego synteza musi być prowadzona w miejscu jego wykorzystywania. Synteza dwutlenku chloru prowadzona jest w oparciu o reakcję chloru gazowego z chlorynem sodu (NaClO2). Reakcja przebiega w roztworze wodnym i jako taki dwutlenek jest dozowany do wody. Dwutlenek chloru stosuje się jako dezynfekant końcowy.

W obiekcie chlorowni znajdują się:
- magazyn chlorynu sodowego z dwoma zbiornikami o pojemności 6,8 m³ każdy
- magazyn chloru, gdzie przetrzymuje się chlor gazowy w specjalnych beczkach
- pomieszczenie chloratorów i generatorów dwutlenku chloru, gdzie wytwarzany jest dwutlenk chloru
- instalacja neutralizacji chloru, która uruchamiana jest w przypadku awaryjnego uwolnienia chloru, w celu zapobieżenia skażeniu powietrza w obiekcie.


Pomieszczenie chloratorów i generatorów - instalacja wytwarzania dwutlenku chloru
Zbiorniki chlorynu sodowego
Instalacja neutralizacji chloru
do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO