Polski English

Budynek krat mechanicznych


W budynku krat mechanicznych na kratach gęstych schodkowych ze ścieków oddzielane są części stałe, pływające i wleczone.
W przypadku awarii, ścieki kierowane są na kratę ręczną.

Skratki z krat schodkowych usuwane są na przenośnik taśmowy i dalej poprzez lej zsypowy kierowane na prasę do skratek, a następnie tłoczone do kontenera transportowego. Całość sterowana jest w systemie automatycznym.

Budynek krat wyposażony jest w wentylację nawiewno - wywiewną grawitacyjną i mechaniczną. Układ detekcji oparów par niebezpiecznych (benzyny, metanu, siarkowodoru) zabezpiecza załogę przed zagrożeniem.


Kraty mechaniczne:

- ilość - 3

- prześwit kraty 6 mm
do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO