Polski English

Komory fermentacyjne


Wydzielone Komory Fermentacyjne zamknięte (WKFz) służą do biochemicznego rozkładu substancji organicznych zawartych w osadach ściekowych na drodze beztlenowej fermentacji metanowej w warunkach mezofilnych.

WKFz to dwa zbiorniki stalowe, z płaskim dnem i górną częścią stożkową oraz środkową cylindryczną. Wysokość każdej komory wynosi 24 m, średnica wynosi 19 m, natomiast pojemność czynna 6000 m3.
Każdy WKFz został wyposażony w ujęcie biogazu i dwa bezpieczniki gazowe, a także w układ ogrzewania składający się z dwóch pomp śrubowych i dwóch wymienników ciepła o wydajności cieplnej 470 kW każdy.
Komory fermentacyjne wyposażone są w centralne mieszadła dwu-śmigłowe. Dokładnie mieszany mechanicznie i pompami cyrkulacyjnymi osad poddawany jest biochemicznym procesom zachodzącym dzięki wyhodowanym bakteriom metanowym, żyjącym w warunkach beztlenowych i stałej temperaturze w przedziale 36 ÷ 38°C. Dobowe wahania temperatury nie powinny przekraczać jednego stopnia, w związku z tym, w celu utrzymania stałej temperatury fermentacji osad fermentujący w WKFz jest cyrkulowany w sposób ciągły pompami śrubowymi na w/w spiralne wymienniki ciepła. Czas fermentacji wynosi około 20 dni.

Efektem technologicznym procesów fermentacyjnych zachodzących w WKFz są:
- zmineralizowany i ustabilizowany sanitarnie osad,
- produkcja biogazu, czyli palnej mieszaniny metanu i dwutlenku węgla z domieszką wody i zanieczyszczeń typu siarkowodór. Za dostatecznie dobry, uważa się biogaz zawierający ponad 50% metanu.

Pozyskiwany w kopule WKFz biogaz przechodzi przez dzwon gazowy i rurociągiem biogazowym sprowadzany jest do zagłębionej w ziemi sieci biogazowej. Osad przefermentowany jest odprowadzany grawitacyjnie poprzez komorę przelewową do zbiornika magazynowego i dalej na prasy filtracyjne.


do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO