Polski English

Kontrakt W01; "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Drwęca - Jedwabno"

Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/010-01

Przedmiot Kontraktu: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Drwęca - Jedwabno"

Wykonawca:
Hydrobudowa S.A., ul. Grunwaldzka 135, Gdańsk - Lider Konsorcjum
Instal Białystok S.A., ul. E. Orzeszkowej 32, Białystok
B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, ul. Obrońców Wybrzeża 4/18, Pruszcz Gdański

Okres realizacji: 17.11.2004 - 17.04.2007
Okres zgłaszania wad: 17.04.2008

Wartość Kontraktu: 10 956 660,99 Euro

Na zakres Kontraktu składały się:

- wprowadzenie nowej technologii procesu ozonowania wody,
- dwustopniowa filtracja wody, w tym na złożach węgla aktywnego,
- wprowadzenie systemu automatyki kontrolno - pomiarowej i dezynfekcja dwutlenkiem chloru,
- wydajność Stacji po modernizacji wynosić ma 66 000 m³/dobę z możliwością zwiększenia do 84 000 m³/dobę.

Celem Kontraktu była poprawa własności organoleptycznych i fizykochemicznych jakości uzdatnianej wody oraz poprawa warunków eksploatacji SUW.
Modernizacja technologii uzdatniania polegała na zastosowaniu na istniejącej Stacji procesów ozonowania, sorpcji na węglu aktywnym i dezynfekcji dwutlenkiem chloru, dzięki czemu poprawione zostanły: smak, zapach i inne parametry wody.

W zakres robót wchodziły:

- budowa ozonowni ze zbiornikami kontaktowymi,
- modernizacja chlorowni,
- modernizacja pompowni I stopnia wraz z halą sit,
- modernizacja pompowni II stopnia i hali dmuchaw,
- modernizacja hali filtrów,
- budowa międzyobiektowych rurociągów technologicznych,
- modernizacja obiektów gospodarki osadowej,
- modernizacja bloku koagulacji,
- budowa pompowni międzyobiektowej i wód płuczących,
- budowa linii kablowych,
- automatyka i sterowanie wraz z wizualizacją, monitoringiem wód powierzchniowym i systemem ochrony Stacji,
- budowa stacji transformatorowej,
- budowa kanalizacji i sieci połączeń teletechnicznych,
- roboty pomocnicze i towarzyszące.Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO