Polski English

Kontrakt W03; "Budowa głównych kolektorów Torunia Północnego"

Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/010-03

Przedmiot Kontraktu: "Budowa głównych kolektorów Torunia Północnego"

Wykonawca:
Beta S.A. ul. Wólczyńska 163, 01-919 Warszawa - Lider Konsorcjum
Maxer S.A. ul. Sienkiewicza 22, 60-959 Poznań

Okres realizacji: 09.11.2004 - 24.08.2006 - odstapienie do kontraktu

Wartość Kontraktu: 1 337 245,59 Euro

Przedmiotem Kontraktu była budowa rozdzielczego systemu kanalizacji (sanitarnej i deszczowej) dla Torunia Północnego.

Do dnia odstąpienia od kontraktu wykonawca wybudował 1 270m z planowanych 7 354m.

Zakres robót obejmował wybudowanie:

Kolektor sanitarny C-7 ze względu na lokalizację uzbrojenia w głównym ciągu komunikacyjnym wykonywany był w technologii bezwykopowej (mikrotuneling).Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO