Polski English

Kontrakt W04; "Budowa przerzutu ścieków przez Wisłę i budowa kolektorów dla osiedla Podgórz"

Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/010-04

Przedmiot Kontraktu: "Budowa przerzutu ścieków przez Wisłę i budowa kolektorów dla osiedla Podgórz (I etap)"

Wykonawca:
Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 22, 60-900 Poznań
Beta S.A., ul. Wólczyńska 163, 01-919 Warszawa

Okres realizacji: 09.08.2004 - 17.04.2006
Okres zgłaszania wad: 17.04.2007

Wartość Kontraktu: 5 366 454,56 Euro

Celem Kontraktu W04 było umożliwienie przesyłu ścieków sanitarnych z południowej części Torunia pod dnem rzeki Wisły do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i doprowadzenie ich dalej do Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Rozwiązanie to umożliwiło rozbudowę kanalizacji sanitarnej obejmującej swym zasięgiem dzielnicę Podgórz leżącą na południowym (lewym) brzegu rzeki Wisły w Toruniu. Ogółem w ramach tego kontraktu wybudowano 7 909 m kanalizacji.

Przedmiotem Kontraktu była budowa kanału ściekowego pod Wisłą oraz głównych kolektorów Podgórza:Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO