Polski English

Kontrakt W06; "Budowa systemu ściekowego dla osiedli: Grębocin - Bielawy i Czerniewice"

Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/010-06

Przedmiot Kontraktu: "Budowa systemu ściekowego dla osiedli Grębocin - Bielawy i Czerniewice"

Wykonawca:
Hydrobudowa S.A. Gdańsk, ul. Grunwaldzka 135, 80-264 Gdańsk
Melbud Sp. z o.o., ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz

Okres realizacji: 16.11.2004 - 16.11.2007
Okres zgłaszania wad: 16.11.2008

Wartość Kontraktu: 13 524 294,97 Euro

Kontrakt obejmował wykonanie rozdzielczego systemu kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przepompowni ścieków i podczyszczalni wód deszczowych dla osiedli mieszkaniowych Grębocin - Bielawy i Czerniewice w Toruniu.
Ogółem w ramach tego kontraktu wybudowano 50 227 m kanalizacji.

Zakres powyższych robót obejmował budowę następujących obiektów:

  1. kolektory deszczowe o DN od 0,6 m do 1,8 m,

  2. sieci osiedlowe kanalizacji

    1. kanalizacji sanitarnej o DN od 0,2 m do 0,4 m,

    2. kanalizacji deszczowej o DN od 0,3 m do 1,4 m,

  3. dwóch podczyszczalni wód deszczowych o przepustowości Q = 100 dm³/s i Q = 467 dm³/s,

  4. dwóch przepompowni ścieków sanitarnych: PS1 Q = min. 4,5 dm³/s i PS 2 Q = min. 5,8 dm³/s,

  5. przebudowa sieci wodociągowej o średnicach od DN = 100 mm do DN = 200 mm.Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO