Polski English

Kontrakt W07; "Budowa sieci kanalizacyjnej dla osiedli: Wrzosy, Kaszczorek i Winnica"

Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/010-07

Przedmiot Kontraktu: "Budowa sieci kanalizacyjnej dla osiedli mieszkaniowych Wrzosy, Kaszczorek i Winnica"

Wykonawca:
Mota - Engil Engenharia E Construcao, ul. Pawia 21, 87-100 Toruń - Lider
Eltor S.A., ul. Trakt Św. Wojciecha 223/225, 80-017 Gdańsk - Partner
Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72 a, 80-254 Gdańsk - Partner

Okres realizacji: 16.10.2003 - 31.07.2008
Okres zgłaszania wad: 31.07.2009

Wartość Kontraktu: 9 207 231,00 Euro

Przedmiotem Kontraktu było projektowanie i budowa rozdzielczego systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedli Wrzosy, Kaszczorek i Winnica.
Ogółem w ramach tego kontraktu wybudowano 87 048 m kanalizacji.

Zakres robót obejmował budowę:

- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej,
- przepompowni ścieków sanitarnych - 1 szt.,
- tłoczni ścieków sanitarnych - 11 szt.

Celem Kontraktu było wykonanie projektów technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa tych sieci wraz z obiektami na terenie osiedli Kaszczorek, Wrzosy i Winnica. Wybudowanie sieci kanalizacyjnych poprawiło warunki bytowe mieszkańców, ochronę gleby i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami zawartymi w ściekach i wodach deszczowych wprowadzanych do gruntu oraz przyczyniło się do likwidacji istniejących, często nieszczelnych, zbiorników na nieczystości na terenie posesji.

Na zakres Kontraktu składały się:

- prace projektowe związane z opracowaniem projektów budowlanych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedli Wrzosy, Kaszczorek i Winnica,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlach Wrzosy,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Kaszczorek,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Winnica.Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO