Polski English

Kontrakt W03/1; "Budowa głównych kolektorów Torunia Północnego - kontynuacja"

Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/010-03/1

Przedmiot Kontraktu: "Budowa głównych kolektorów Torunia Północnego - kontynuacja"

Wykonawca:
Inkop Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z Krakowa, ul. Komuny Paryskiej 5 - Lider Konsorcjum
Gildemeister - Tief-, Stahlbeton-., Rohrleitungsbau GmbH & Co.KG z Berlina, Granatenstrasse 29-32 - Partner Konsorcjum

Okres realizacji: 14.06.2007 - 14.10.2008
Okres zgłaszania wad: 14.10.2009

Wartość Kontraktu: 6 593 424,49 Euro

Przedmiotem Kontraktu była kontynuacja budowy rozdzielczego systemu kanalizacji dla Torunia Północnego o łącznej długości 6 084 m.

Zakres robót obejmował roboty wykonywane w dwóch odcinkach:

Odcinek I obejmował budowę kolektorów deszczowych:

Odcinek II - obejmował budowę kolektora sanitarnego C-7 odprowadzającego ścieki sanitarne z osiedla Wrzosy; oraz odgałęzień bocznych.Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO