Polski English

Realizacja Kontraktów na budowę

W01 - Modernizacja stacji uzdatniania wody "Drwęca - Jedwabno",

W02 - Wymiana rur azbestowo - cementowych,

W03 - Budowa głównych kolektorów Torunia Północnego,

W03/1 - Budowa głównych kolektorów Torunia Północnego - kontynuacja,

W04 - Budowa przerzutu ścieków przez Wisłę i budowa kolektorów dla osiedla Podgórz,

W06 - Budowa systemu ściekowego dla osiedli: Grębocin - Bielawy i Czerniewice,

W06/1 - Budowa odcinków sieci łączących przyłącza z główną siecią kanalizacji sanitarnej na obszarze realizacji kontraktu W06,

W07 - Budowa sieci kanalizacyjnej dla osiedli: Wrzosy, Kaszczorek i Winnica,

W07/1 - budowa odcinków sieci łączących przyłącza z główną siecią kanalizacji sanitarnej na obszarze realizacji kontraktu W07,

W08 - budowa głównych kolektorów Torunia Południowego i systemu ściekowego dla dzielnic: Podgórz, Stawki i Rudak.

W08/1 - budowa odcinków sieci łączących przyłącza z główną siecią kanalizacji sanitarnej na obszarze realizacji kontraktu W08.


Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO