Polski English

Procesy, których prowadzenie związane jest z niekorzystnym wpływem na środowisko podlegają nadzorowi, tzn. są odpowiednio opisane (procedury, instrukcje), przydzielone są odpowiedzialności za poszczególne etapy, mają określony sposób ich prowadzenia tak, aby pozostawać w zgodności z prawem i jednocześnie ograniczać niekorzystny wpływ na środowisko. Procesy te podlegają stałej kontroli na zgodność z prawem oraz minimalizację oddziaływania na środowisko. Urządzenia pomiarowe stosowane w kontroli są odpowiednio nadzorowane w celu zachowania ich sprawności i dokładności.
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO