Polski English

Korygowanie niezgodności oraz im zapobieganie

W przypadku stwierdzenia niezgodności (przekroczenie wartości dopuszczonych przez prawo, awaria, brak poprawy) podejmowane są działania korygujące, które mają wyeliminować niezgodność oraz jej możliwość wystąpienia w przyszłości. Obok działań korygujących podejmowane są również działania zapobiegawcze, których celem jest zapobieżenie wystąpieniu niezgodności.
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO