Polski English

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


(2.07.2018)

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. pozyskały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pożyczki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Gminy Obrowo, obejmująca zadanie I i II tj.
1.1 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Gminy Obrowo – zadanie I – kierunek Bielawy – Głogowo”,
Umowa pożyczki do kwoty 4 379 059,30 zł stanowiącej 80% wartości netto zadania została podpisana 16-11-2017r.
Zakończono realizacje zadania.
Wartość zadania netto wyniosła 5 498 168,27 zł.

1.2. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Gminy Obrowo – zadanie II – kierunek Kaszczorek - Osiek”,
Umowa pożyczki do kwoty 5 190 576,64 zł stanowiącej 80% wartości netto zadania została podpisana 08-02-2018r.
Trwa realizacja zadania.

2. Zasilanie w wodę i odprowadzanie ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka, obejmująca zadanie I i II tj.
2.1. „Zasilanie w wodę i odprowadzanie ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka,  zadanie I „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej oraz magistrali wodociągowej z Górska do Przysieka”,
Umowa pożyczki do kwoty 2 307 234,97 zł stanowiącej 80% wartości netto zadania została podpisana 20-12-2016r.
Zakończono realizację zadania.
Wartość zadania netto wyniosła 2 883 442,90 zł
2.2. „Zasilanie w wodę i odprowadzanie ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka, zadanie II „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z Toporzyska do Górska oraz magistrali wodociągowej w Górsku do włączenia w istniejącą sieć wodociągową”,
Umowa pożyczki do kwoty 3 327 805,00 zł stanowiącej 80% wartości netto zadania została podpisana 12-09-2017r.
Zakończono realizację zadania.
Wartość zadania netto wyniosła 4 162 192,18 zł.

3. Budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka
Umowa pożyczki do kwoty 5 399 998,80 zł stanowiącej 80% wartości netto zadania została podpisana 22-12-2017.
Zakończono realizację zadania.
Wartość zadania netto wyniosła 6 749 998,50 zł.

Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO