Polski English

Jakość wody w sieci

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. 2006.123.858 -j.t.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 12 ust. 5) oraz normą ISO 9001: 2008 (pkt 7.2.3.a) Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. przekazuje Klientom informacje o jakości produkowanej wody za II kwartał 2019 r.


Pobierz plik pdf - Tabela jakości wody

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego (II półrocze 2018 r.) - tutaj (ocena realizowana jest dwa razy w roku przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu)

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego (I półrocze 2018 r.) - tutaj (ocena realizowana jest dwa razy w roku przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu)

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego (II półrocze 2017 r.) - tutaj (ocena realizowana jest dwa razy w roku przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu)

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego (I półrocze 2017 r.) - tutaj (ocena realizowana jest dwa razy w roku przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu)

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego (II półrocze 2016 r.) - tutaj (ocena realizowana jest dwa razy w roku przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu)

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Czerniewice (2016 r.) - tutaj (ocena realizowana jest razy w roku przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu)

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego (I półrocze 2016 r.) - tutaj (ocena realizowana jest dwa razy w roku przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu)

Ocena jakości wody
przeznaczonej do spożycia z wodociągu Czerniewice (2015 r.) - tutaj (ocena realizowana jest razy w roku przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu)

Ocena jakości wody
przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego (II półrocze 2015 r.) - tutaj (ocena realizowana jest dwa razy w roku przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu)

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego (I półrocze 2015 r.) - tutaj (ocena realizowana jest dwa razy w roku przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu)

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Czerniewice (2014 r.) - tutaj (ocena realizowana jest razy w roku przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu)

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego (II półrocze 2014 r.) - tutaj (ocena realizowana jest dwa razy w roku przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu)

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego (I półrocze 2014 r.) - tutaj (ocena realizowana jest dwa razy w roku przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu)

Ocena jakości wody w latach poprzednich - tutajBiuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO