Polski English

Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowej

(stan na 31-12-2017) - 584,080 km
w tym:
sieci magistralne - 100,159 km
sieci rozdzielcze - 366,574 km
przyłącza wodociągowe - 110,144 km
liczba podłączeń - 9.584 szt.Strefy zasilania
II strefa zasilania /poprzez pompownię wody Stare Bielany/:
Osiedle Św. Józefa
Osiedle Wrzosy I
Osiedle Wrzosy "Gromadzka" "Słoneczne"
Osiedle Wrzosy Leśne
Osiedle Wrzosy Polana
Osiedle JAR

I strefa zasilania /bezpośrednio z ujęć wody/
pozostałe dzielnice miasta ToruniaBiuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO