Polski English

Sieć kanalizacyjna

Długość sieci kanalizacyjnej
(stan na dzień 31-12-2017) - 593,828 km
w tym:
sieci kanalizacyjne ogólnospławne - 123,763 km
sieci kanalizacji sanitarnej - 367,793 km
sieci kanalizacji deszczowej - 18,239 km
przyłącza kanalizacyjne - 61,36 km
liczba podłączeń - 9.450 szt.


Kolektory:
systemu sanitarnego i ogólnospławnego: A, B, C, F, A+B
kolektor sanitarny H - odprowadzający ścieki do oczyszczalni w Czerniewicach

Odbiorniki ścieków:
Oczyszczania Ścieków "Centralna" ul.Szosa Bydgoska
Podczyszczalnie Ścieków Deszczowych (istniejące i projektowane)

Prace na sieci kanalizacyjnej
Sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta Torunia jest regularnie czyszczona (zgodnie z opracowanymi harmonogramami). Prace te wykonywane są sprzętem specjalistycznym do hydromechanicznego płukania sieci i opróżniania z nieczystości stałych (piasku). W przypadku kanałów przełazowych, czyszczenia ręcznego dokonuje brygada remontowo - kanalizacyjna.
Ponadto dokonywane są regularne przeglądy sieci kanalizacyjnej.
W ramach kontroli stanu technicznego sieci kanalizacyjnej dokonano inspekcji telewizyjnej niemalże wszystkich odcinków sieci Starego Miasta i Przedmieścia Bydgoskiego stwierdzając aktualny stan techniczny. Prawie stuletnia eksploatacja kanałów wykazuje, że wszystkie kanały murowane (wykonane z cegły kanalizacyjnej) znajdują się w bardzo dobrym stanie technicznym. Pozostałe sieci tj. wykonane z rur betonowych lub kamionkowych wymagają bardzo pilnego remontu. Stan techniczny rur betonowych jest bardzo zły (korozja betonu, liczne ubytki i spękania). Aktualnie trwają prace inspekcyjne na terenie obszaru Chełmińskiego Przedmieścia oraz dzielnicy Mokre.
Przeglądy prowadzone są również w istniejących lokalnych przepompowniach ścieków (11 szt. przepompowni ścieków, 21 szt. przepompowni ścieków przydomowych, 34 tłocznie ścieków). Przepompownie te pracują bezobsługowo, w związku z czym istnieje konieczność minimum raz w tygodniu dokonania przeglądu, konserwacji i czyszczenia komór czerpalnych tych obiektów.


Z życia w kanałach
W trakcie prowadzonych przeglądów sieci kanalizacyjnej z wykorzystaniem kamerowozu (inspekcja telewizyjna) często możemy obserwować nie tylko jej stan techniczny ale również jej mieszkańców ...


Krótki film do pobrania.
do góry
Biuletyn informacji publicznej
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO