Polski English

Sieć kanalizacyjna

Długość sieci kanalizacyjnej
(stan na dzień 31-12-2018) - 654,17 km
w tym:
sieci kanalizacyjne ogólnospławne - 123,78 km
sieci kanalizacji sanitarnej - 424,87 km
sieci kanalizacji deszczowej - 44,17 km
przyłącza kanalizacyjne - 61,36 km
liczba podłączeń - 9.769 szt.


Kolektory:
systemu sanitarnego i ogólnospławnego: A, B, C, F, A+B
kolektor sanitarny H - odprowadzający ścieki do przepompowni w Czerniewicach

Odbiorniki ścieków:
Oczyszczania Ścieków "Centralna" ul.Szosa Bydgoska
Podczyszczalnie Ścieków Deszczowych (istniejące i projektowane)

Prace na sieci kanalizacyjnej
Sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta Torunia jest regularnie czyszczona (zgodnie z opracowanymi harmonogramami). Prace te wykonywane są sprzętem specjalistycznym do hydromechanicznego płukania sieci i opróżniania z nieczystości stałych (piasku). W przypadku kanałów przełazowych, czyszczenia ręcznego dokonuje brygada remontowo - kanalizacyjna.
Ponadto dokonywane są regularne przeglądy sieci kanalizacyjnej.
W ramach kontroli stanu technicznego sieci kanalizacyjnej dokonano inspekcji telewizyjnej niemalże wszystkich odcinków sieci Starego Miasta i Przedmieścia Bydgoskiego stwierdzając aktualny stan techniczny. Prawie stuletnia eksploatacja kanałów wykazuje, że wszystkie kanały murowane (wykonane z cegły kanalizacyjnej) znajdują się w bardzo dobrym stanie technicznym. Pozostałe sieci tj. wykonane z rur betonowych lub kamionkowych wymagają bardzo pilnego remontu. Stan techniczny rur betonowych jest bardzo zły (korozja betonu, liczne ubytki i spękania). Aktualnie trwają prace inspekcyjne na terenie obszaru Chełmińskiego Przedmieścia oraz dzielnicy Mokre.
Przeglądy prowadzone są również w istniejących lokalnych przepompowniach ścieków (11 szt. przepompowni ścieków, 21 szt. przepompowni ścieków przydomowych, 34 tłocznie ścieków). Przepompownie te pracują bezobsługowo, w związku z czym istnieje konieczność minimum raz w tygodniu dokonania przeglądu, konserwacji i czyszczenia komór czerpalnych tych obiektów.


Z życia w kanałach
W trakcie prowadzonych przeglądów sieci kanalizacyjnej z wykorzystaniem kamerowozu (inspekcja telewizyjna) często możemy obserwować nie tylko jej stan techniczny ale również jej mieszkańców ...


Krótki film do pobrania.
do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO