Polski English

Monitoring komunalnych ujęć wody podziemnej
miasta Torunia

INFORMACJE OGÓLNE
Na ujęciach wód podziemnych prowadzony jest systematycznie monitoring
osłonowy ujęć Mała Nieszawka (od 1995 r.), Wrzosy II (od 1995 r.), Czerniewice (od 2001 r.), Jedwabno (od 2007 r.) obejmujący badanie jakości wody surowej w studniach
i piezometriach (zlokalizowanych w strefach ochronnych ujęć).

Studnie kredowe mają realizowany monitoring wody surowej ze studni. Monitoring prowadzony jest na podstawie Projektów monitoringu lub programów zawartych w Projektach stref ochronnych ujęć. Wyniki monitoringu osłonowego opracowywane są w formie Raportów rocznych, niezależnie całość analiz fiz-chem archiwizuje się w Excelu.
Analizy fiz-chem wody poddawane są ocenie przede wszystkim pod kątem
ustalenia klasy jakości wody podziemnej jak również pod kątem ustalenia
przekroczeń w stosunku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do picia.


WYNIKI W 2016 ROKU:

Ujęcie Mała Nieszawka

Ujęcie Wrzosy III

Ujęcie Czerniewice

Ujęcie Jedwabno

Ujęcie Nowe Bielany

Studnie kredowe

Opracowanie: M.Czyżewska (Kierownik Działu Hydrogeologii)do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO