Polski English

Rozliczenia z odbiorcami


O legalizacji wodomierzy - na fakturze

Prywatne wodomierze podliczniki tracą cechy legalizacyjne po 60 miesiącach.  Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów* właściciele urządzeń muszą zapewnić ich okresową legalizację.W tym celu, we własnym zakresie, należy dokonać wymiany licznika, a następnie zlecić jego plombowanie Toruńskim Wodociągom Sp. z .o. o. wypełniając ten druk. Koszt plombowania wynosi 28,29 zł brutto.

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać dzwoniąc w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod numer 56 658 65 62.

* rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2017 poz. 969)


Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO