Polski English

Rozliczenia z odbiorcami


O legalizacji wodomierzy - na fakturze

Klienci Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o., których wodomierze podliczniki utraciły cechy legalizacyjne, informowani są o tym fakcie na fakturach, pod tabelą Rozliczenia odczytów-wytłuszczonym drukiem. Tam też podany jest termin upływu ważności cech legalizacyjnych urządzenia wraz z jego numerem fabrycznym. Pośpiechu, ani powodów do niepokoju nie ma. Do końca bieżącego roku jest czas, żeby wymienić licznik, na posiadający ważne cechy legalizacji.

Prywatne wodomierze podliczniki tracą cechy legalizacyjne po 60 miesiącach.  Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki*  właściciele urządzeń muszą zapewnić ich okresową legalizację.W tym celu, we własnym zakresie, należy dokonać wymiany licznika, a następnie zlecić jego plombowanie Toruńskim Wodociągom Sp. z .o. o. wypełniając ten druk. Koszt plombowania wynosi 28,29 zł brutto.

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać dzwoniąc w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod numer 56 658 65 62.

* z dnia 7 stycznia  2008 r. w sprawie prawnej kontroli  metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29, załącznik nr 6)


Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO