Polski English

Oczyszczalnia ścieków

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. eksploatuje jedną miejską oczyszczalnię ścieków – zlokalizowaną przy ulicy Szosa Bydgoska w Toruniu,

Oczyszczalnia ścieków „Centralna” oczyszcza ścieki z miasta Torunia (socjalno- bytowe, przemysłowe, wody infiltracyjne i opadowe) doprowadzane siecią kanalizacyjną oraz dowożone samochodami asenizacyjnymi, a także ścieki technologiczne z procesu oczyszczania. Jej maksymalna przepustowość wynosi 90 tys. m³ na dobę.
Proces technologiczny składa się z trzech etapów:
· oczyszczanie mechaniczne
· oczyszczanie biologiczne
· przetwarzanie osadów.
Więcej informacji.Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO