Polski English

II. Kontrakty na roboty

Realizacja Kontraktów Wykonawczych

Raport ze stanu wdrażania projektu Funduszu Spójności (plik pdf 3,46Mb)

Toruń zdobył wsparcie finansowe Funduszu Spójności na realizację projektu "Gospodarka wodno -ściekowa na terenie miasta Torunia", dzięki któremu spełnione zostały standardy unijne w zakresie jakości wody pitnej i oczyszczania ścieków komunalnych. Beneficjentem pomocy z Funduszu Spójności była Gmina Miasta Toruń, nadzór nad realizacją Projektu sprawowała Jednostka Realizująca Projekt - Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

Dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Spójności możliwe jest m.in.:

Projekt składł się z następujących Kontraktów:

oraz kontraktów usługowych:

Dobór źródeł finansowania inwestycji w zakresie gospodarki wodno - ściekowej został oparty na następujących przesłankach:

Ten program był najbardziej ambitnym projektem inwestycyjnym, jaki realizowano w Toruniu; wartość kosztów kwalifikowanych wyniosla ok. 67 mln EUR. Miasto Toruń otrzymało 40 mln EUR dotacji, co stanowi 60% ogółu wydatków.

Dzięki Projektowi miejski system wodno - kanalizacyjny spełnia wszelkie unijne wymogi jakościowe, przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz wpływa na poprawę warunków życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, jak i do zrównoważonego rozwoju przestrzennego i socjo - ekonomicznego miasta.

Realizacja projektu "Gospodarka wodno - ściekowa na terenie miasta Torunia" spowodowała dostosowanie gospodarki wodno - ściekowej miasta do standardów europejskich oraz wyeliminowała całkowicie zrzut nieoczyszczonych ścieków do Wisły.

Realizacja przedsięwzięcia "Gospodarka wodno - ściekowa na terenie miasta Torunia", oprócz efektów czysto ekologicznych, stworzyła podstawę do zrównoważonego rozwoju przestrzennego i społeczno - gospodarczego miasta.Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO