Polski English

Przetargi

Tytuł zamówienia Tryb zamówienia Data publikacji
Opracowanie programu gospodarowania wodami opadowymi dla miasta Torunia przetarg nieograniczony 2017-12-13
USŁUGI OCHRONY regulaminowy przetarg nieograniczony 2017-12-05
KONTRAKT Z-3/W Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączani na terenie miasta Torunia przetarg nieograniczony 2017-11-06
1) Budowa sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej w Toruniu 2) Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Grasera w Toruniu regulaminowy przetarg nieograniczony 2017-10-03
Dostawa energii elektrycznej przetarg nieograniczony 2017-09-23
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Gminy Obrowo zadanie II – kierunek Kaszczorek - Osiek regulaminowy przetarg nieograniczony 2017-08-28
Renowacja studni kanalizacyjnych w ul. Polnej oraz na terenie centralnej oczyszczalni ścieków w Toruniu regulaminowy przetarg nieograniczony 2017-08-25
Budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka - postępowanie drugie regulaminowy przetarg nieograniczony 2017-08-18
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Rudak B - etap I regulaminowy przetarg nieograniczony 2017-07-26
KONTRAKT Z-9/U Pomoc techniczna z podziałem na części: Część 1. Pomoc techniczna dotyczaca Kontraktu Z-5/W ... Część 2. Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-6/W ... . przetarg nieograniczony 2017-05-19
Kontrakt Z-4/W Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia przetarg nieograniczony 2017-03-28
Biuletyn informacji publicznej
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO