Polski English

2018-02-01 Usługi ochrony fizycznej

Ogłoszenie przetargowe:

    Toruń, dnia 01.02.2018 r. Publikacja ogłoszenia przetargowego: 20180201112429037.pdf2018-02-01122.17KB

SIWZ:

    Toruń, dnia 01.02.2018 r. Publikacja strony tytułowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 20180201112451080.pdf2018-02-0158.54KB
    Toruń, dnia 01.02.2018 r. Publikacja części I. specyfikacji: 20180201112612454.pdf2018-02-011390.91KB
    Toruń, dnia 01.02.2018 r. Publikacja części II. specyfikacji: 20180201112715162.pdf2018-02-01425.07KB
    Toruń, dnia 01.02.2018 r. Publikacja załączników nr 3 i 4 do części II. specyfikacji: 20180201153423444.pdf2018-02-0173.39KB
    Toruń, dnia 01.02.2018 r. Publikacja części III. specyfikacji: 20180201112735652.pdf2018-02-01226.54KB
    Toruń, dnia 01.02.2018 r. Publikacja zał. do części I. specyfikacji w wersji edytowalnej: 20180201344937428.doc2018-02-01181KB

Pytania, odpowiedzi oraz modyfikacje SIWZ:

    Toruń, dnia 05.02.2018 r. Publikacja pytań, odpowiedzi na pytania oraz modyfikacji specyfikacji: 20180205150941219.pdf2018-02-05195.42KB
    Toruń, dnia 05.02.2018 r. Aktualne załączniki do Części I. SIWZ w wersji edytowalnej po dokonaniu ww. modyfikacji: 20180205145530912.doc2018-02-05181.5KB
    Toruń, dnia 08.02.2018 r. Publikacja pytania i odpowiedzi na zadane pytanie oraz modyfikacji specyfikacji: 20180208114228178.pdf2018-02-0891.5KB

Odwołania lub sprzeciwy:

brak

Wynik postępowania:

    Toruń, dnia 13.02.2018 r. Informacja z otwarcia ofert: 20180213080441919.pdf2018-02-13105.61KB
    Toruń, dnia 14.02.2018 r. Publikacja wyniku postępowania: 20180214104902445.pdf2018-02-1492.72KB

Pozostałe przetargi:

Tytuł zamówienia Tryb zamówienia Data publikacji
KONTRAKT Z-3/W Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia, przetarg nieograniczony 2018-02-20
KONTRAKT Z-5/W Modernizacja Kolektora B w Toruniu przetrag nieograniczony 2018-02-14
Opracowanie programu gospodarowania wodami opadowymi dla miasta Torunia przetarg nieograniczony 2017-12-13
1) Budowa sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej w Toruniu 2) Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Grasera w Toruniu regulaminowy przetarg nieograniczony 2017-10-03
Biuletyn informacji publicznej
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO