Polski English

2018-02-20 KONTRAKT Z-3/W Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia,

Link do dokumentacji (link)
TFSDokumentacjaZ-3W


Ogłoszenie przetargowe:

    Toruń, dnia 20.02.2018 r. Publikacja ogłoszenia: z-3w_ogloszenie.pdf2018-02-20413.2KB
    Publikacja zmiany do ogłoszenia z3w_ogloszenie_zmian.pdf2018-03-16163.66KB

SIWZ:

    Toruń, dnia 20.02.2018 r. Publikacja SIWZ: z3w_siwz.pdf2018-02-201572.3KB
    Toruń, dnia 20.02.2018 r. Publikacja Załącznika Nr 1 OPZ: z3w_opz_zal1.pdf2018-02-204050.65KB
    Toruń, dnia 20.02.2018 r. Publikacja Załącznika Nr 2 umowa: z3w_umowa_zal2.pdf2018-02-203545.41KB
    Toruń, dnia 20.02.2018 r. Publikacja Załączników od 3 do 8: z3w_zal_od3do8.pdf2018-02-202324.09KB
    Toruń, dnia 20.02.2018 r. Wersja edytowalne załączników od 3 do 8: z3w_zalaczniki_word.doc2018-02-20514KB

Pytania, odpowiedzi oraz modyfikacje SIWZ:

    Toruń, dnia 14.03.2018 r. Pytania i odpowiedzi: z3w_pytania_09_03_2018.pdf2018-03-141560.64KB
    Toruń, dnia 19.03.2018 r. Pytania i odpowiedzi: z3w_pytania_16_03_2018.pdf2018-03-19554.37KB

Odwołania lub sprzeciwy:

brak

Przedłużenie terminów:

UWAGA! Zmienił się termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie jest to dzień 11.04.2018 r. (godz. pozostają bez zmian).

Wynik postępowania:

brak

Pozostałe przetargi:

Tytuł zamówienia Tryb zamówienia Data publikacji
Kontrakt Z-10/U Pomoc techniczna - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych przetrag nieograniczony 2018-03-21
Ocena stanu technicznego kolektora c regulaminowy przetarg nieograniczony 2018-03-01
a) Budowa sieci wod-kan w ul. Projektowanej CLXVIII w Toruniu b) Przebudowa i budowa przewodu wodociągowego w ul. Rolniczej w Toruniu regulaminowy przetarg nieograniczony 2018-02-27
KONTRAKT Z-5/W Modernizacja Kolektora B w Toruniu przetrag nieograniczony 2018-02-14
Usługi ochrony fizycznej regulaminowy przetarg nieograniczony 2018-02-01
Opracowanie programu gospodarowania wodami opadowymi dla miasta Torunia przetarg nieograniczony 2017-12-13
Biuletyn informacji publicznej
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO