Polski English

2018-02-27 a) Budowa sieci wod-kan w ul. Projektowanej CLXVIII w Toruniu b) Przebudowa i budowa przewodu wodociągowego w ul. Rolniczej w Toruniu

Dokumentacja projektowa - linki do dokumentacji:

ulRolnicza

ulProjekowana

Ogłoszenie przetargowe:

    Toruń, dnia 27.02.2018r. Publikacja ogłoszenia: ogloszenieprojektowanarolnicza.pdf2018-02-27340.11KB

SIWZ:

    Toruń, dnia 27.02.2018r. Publikacja SIWZ: 644654648454754.pdf2018-02-275238.2KB
    Toruń, dnia 27.02.2018r. Publikacja Załącznika nr 1 do siwz - Wzoru umowy: wzorumowy.pdf2018-02-27741.52KB
    Toruń, dnia 27.02.2018r. Publikacja Załącznika do siwz nr 2 do siwz - opisu przedmiotu zamówienia: 764535784822378.pdf2018-02-27480.22KB
    Toruń, dnia 27.02.2018r. Publikacja Załącznika do siwz nr 3 - wzór formularza oferty: za__nr3.pdf2018-02-27378.31KB
    zal3edytowalna.docx2018-02-2734.39KB
    Toruń, dnia 27.02.2018r. Publikacja Załącznika do siwz nr 4 - wzór formularza Wykazu Cen: za__nr4wykazcen.pdf2018-02-27317.09KB
    zal4edytowalna.docx2018-02-2738.24KB
    Toruń, dnia 27.02.2018r. Publikacja Załącznika do siwz nr 5 do 8 - za__5do8.pdf2018-02-27344.21KB
    zal5do8edytowalna.docx2018-02-2737.03KB
    Toruń, dnia 27.02.2018r. Publikacja Załącznika do umowy nr 4 do 7 - zaldoumowy4do7.pdf2018-02-27705.74KB
    zaldoumowy4do7edytowalne.doc2018-02-2786KB
    Toruń, dnia 27.02.2018r. Publikacja Załącznika do umowy nr 6 exe u - zaldoumowy6woda.pdf2018-02-27181KB
    zaldoumowy6ks.pdf2018-02-27181.5KB
    zaldoumowy6edytowalna.xls2018-02-2737.5KB

Pytania, odpowiedzi oraz modyfikacje SIWZ:

    modyfikacjaprojektowanairolnicza.pdf2018-03-09579.25KB
    zal4modyfikacja.pdf2018-03-09317.09KB
    zal4edytowalnamodyfikacja.docx2018-03-0938.73KB

Odwołania lub sprzeciwy:

brak

Wynik postępowania:

    informacjaowyborzee.pdf2018-04-04212.45KB

Pozostałe przetargi:

Tytuł zamówienia Tryb zamówienia Data publikacji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) w ul. Storczykowej w Toruniu regulaminowy przetarg nieograniczony 2018-07-31
KONTRAKT Z-3/W Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia przetarg nieograniczony 2018-06-19
Kontrakt Z-6/W Rozdział kanalizacji ogólnospławnej – budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu przetarg nieograniczony 2018-04-17
Wymiana pokrycia dachu budynku hali pomp na łupek kamienny - teren bazy TW sp. z o.o. Stare Bielany ul. Św. Józefa 47-49 w Toruniu przetarg nieograniczony 2018-04-12
Ocena stanu technicznego kolektora c regulaminowy przetarg nieograniczony 2018-03-01
KONTRAKT Z-5/W Modernizacja Kolektora B w Toruniu przetrag nieograniczony 2018-02-14
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO