Polski English

2018-03-01 Ocena stanu technicznego kolektora c

Ogłoszenie przetargowe:

    Toruń, dnia 28.02.2018r. Publikacja ogłoszenia: ogloszeniekolektorc.pdf2018-03-01268.13KB

SIWZ:

    Toruń, dnia 28.02.2018r. Publikacja SIWZ: 20180301102789013.pdf2018-03-014669.03KB
    Toruń, dnia 28.02.2018r. Publikacja Załącznika nr 1 do siwz - Wzoru umowy: za___1wzorumowy.pdf2018-03-011484.95KB
    Toruń, dnia 28.02.2018r. Publikacja Załącznika do siwz nr 2 - opisu przedmiotu zamówienia: za___2opisprzedmiotuzamowienia.pdf2018-03-01652.16KB
    Toruń, dnia 28.02.2018r. Publikacja Załącznika do siwz nr 3 do 7 - za___3do7.pdf2018-03-011325.15KB
    za___3do7wersjaedytowalna.doc2018-03-0183KB
    Toruń, dnia 28.02.2018r. Publikacja Załącznika do umowy nr 3 - za___3doumowy.pdf2018-03-01553.53KB
    Toruń, dnia 28.02.2018r. Publikacja Załącznika do OPZ - Zakres Kolektora C - zakreskolektoraczaldoopz.zip2018-03-016697.17KB

Pytania, odpowiedzi oraz modyfikacje SIWZ:

    pytania1ocenastanutechkolektorac.pdf2018-03-09252.72KB
    2pytaniaiodpowiedzikolektorc.pdf2018-03-13613.82KB

Odwołania lub sprzeciwy:

brak

Wynik postępowania:

    infzwyborukolektorc.pdf2018-04-18196.54KB

Pozostałe przetargi:

Tytuł zamówienia Tryb zamówienia Data publikacji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) w ul. Storczykowej w Toruniu regulaminowy przetarg nieograniczony 2018-07-31
KONTRAKT Z-3/W Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia przetarg nieograniczony 2018-06-19
Kontrakt Z-6/W Rozdział kanalizacji ogólnospławnej – budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu przetarg nieograniczony 2018-04-17
Wymiana pokrycia dachu budynku hali pomp na łupek kamienny - teren bazy TW sp. z o.o. Stare Bielany ul. Św. Józefa 47-49 w Toruniu przetarg nieograniczony 2018-04-12
a) Budowa sieci wod-kan w ul. Projektowanej CLXVIII w Toruniu b) Przebudowa i budowa przewodu wodociągowego w ul. Rolniczej w Toruniu regulaminowy przetarg nieograniczony 2018-02-27
KONTRAKT Z-5/W Modernizacja Kolektora B w Toruniu przetrag nieograniczony 2018-02-14
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO