Polski English

2018-03-01 Ocena stanu technicznego kolektora c

Ogłoszenie przetargowe:

    Toruń, dnia 28.02.2018r. Publikacja ogłoszenia: ogloszeniekolektorc.pdf2018-03-01268.13KB

SIWZ:

    Toruń, dnia 28.02.2018r. Publikacja SIWZ: 20180301102789013.pdf2018-03-014669.03KB
    Toruń, dnia 28.02.2018r. Publikacja Załącznika nr 1 do siwz - Wzoru umowy: za___1wzorumowy.pdf2018-03-011484.95KB
    Toruń, dnia 28.02.2018r. Publikacja Załącznika do siwz nr 2 - opisu przedmiotu zamówienia: za___2opisprzedmiotuzamowienia.pdf2018-03-01652.16KB
    Toruń, dnia 28.02.2018r. Publikacja Załącznika do siwz nr 3 do 7 - za___3do7.pdf2018-03-011325.15KB
    za___3do7wersjaedytowalna.doc2018-03-0183KB
    Toruń, dnia 28.02.2018r. Publikacja Załącznika do umowy nr 3 - za___3doumowy.pdf2018-03-01553.53KB
    Toruń, dnia 28.02.2018r. Publikacja Załącznika do OPZ - Zakres Kolektora C - zakreskolektoraczaldoopz.zip2018-03-016697.17KB

Pytania, odpowiedzi oraz modyfikacje SIWZ:

    pytania1ocenastanutechkolektorac.pdf2018-03-09252.72KB
    2pytaniaiodpowiedzikolektorc.pdf2018-03-13613.82KB

Odwołania lub sprzeciwy:

brak

Wynik postępowania:

brak

Pozostałe przetargi:

Tytuł zamówienia Tryb zamówienia Data publikacji
Kontrakt Z-10/U Pomoc techniczna - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych przetrag nieograniczony 2018-03-21
a) Budowa sieci wod-kan w ul. Projektowanej CLXVIII w Toruniu b) Przebudowa i budowa przewodu wodociągowego w ul. Rolniczej w Toruniu regulaminowy przetarg nieograniczony 2018-02-27
KONTRAKT Z-3/W Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia, przetarg nieograniczony 2018-02-20
KONTRAKT Z-5/W Modernizacja Kolektora B w Toruniu przetrag nieograniczony 2018-02-14
Usługi ochrony fizycznej regulaminowy przetarg nieograniczony 2018-02-01
Opracowanie programu gospodarowania wodami opadowymi dla miasta Torunia przetarg nieograniczony 2017-12-13
Biuletyn informacji publicznej
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO