Polski English

2018-03-21 Kontrakt Z-10/U Pomoc techniczna - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych

Ogłoszenie przetargowe:

    Toruń, dnia 21.03.2018 r. Publikacja ogłoszenia: z10u_ogloszenie.pdf2018-03-21797.51KB

SIWZ:

    Toruń, dnia 21.03.2018 r. Publikacja SIWZ: z10u_siwz.pdf2018-03-211304.59KB
    Toruń, dnia 21.03.2018 r. Publikacja Załącznika Nr 1 OPZ: z10u_opz_zal_1.pdf2018-03-21811.48KB
    Toruń, dnia 21.03.2018 r. Publikacja Załącznika Nr 2 umowa: z10u_umowa_zal_2.pdf2018-03-211162.13KB
    Toruń, dnia 21.03.2018 r. Publikacja Załączników od 3 do 6: z10u_zal_od_3_do_6.pdf2018-03-211997.58KB
    Toruń, dnia 21.03.2018 r. Wersja edytowalna załączników do SIWZ od 3 do 6: z10u_zalaczniki_od3do6.doc2018-03-21407.5KB

Pytania, odpowiedzi oraz modyfikacje SIWZ:

    Toruń, dnia 23.03.2018 r. Pytania i odpowiedzi: z_10u_pytania_23_03_2018.pdf2018-03-23218.97KB
    z-10u_pytania_27_03_2018.pdf2018-03-281822.64KB
    Toruń, dnia 04.03.2018 r. Pytania i odpowiedzi: z_10u_pytania_03_04_2018.pdf2018-04-041394.87KB
    Toruń, dnia 09.04.2018 r. Pytania i odpowiedzi: z10_u_pytania_09_04_2018.pdf2018-04-09476.38KB

Odwołania lub sprzeciwy:

brak

Przedłużenie terminów:

UWAGA! Zmienił się termin składania i otwarcia ofert. Aktualny termin składania i otwarcia ofert to dzień 20.04.2018 r. i odpowiednio godz.: 13:00 i 13:15.

Wynik postępowania:

    Toruń, dnia 20 kwietnia 2018 r. Publikacja informacji z otwarcia ofert: z10u_informacja.pdf2018-04-20239.58KB
    Toruń, dnia 18.05.2018 Wynik postępowania z_10u_informacja_o_wyniku_post.pdf2018-05-18244.29KB

Pozostałe przetargi:

Tytuł zamówienia Tryb zamówienia Data publikacji
KONTRAKT Z-3/W Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia przetarg nieograniczony 2018-06-19
Kontrakt Z-6/W Rozdział kanalizacji ogólnospławnej – budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu przetarg nieograniczony 2018-04-17
Wymiana pokrycia dachu budynku hali pomp na łupek kamienny - teren bazy TW sp. z o.o. Stare Bielany ul. Św. Józefa 47-49 w Toruniu przetarg nieograniczony 2018-04-12
Ocena stanu technicznego kolektora c regulaminowy przetarg nieograniczony 2018-03-01
a) Budowa sieci wod-kan w ul. Projektowanej CLXVIII w Toruniu b) Przebudowa i budowa przewodu wodociągowego w ul. Rolniczej w Toruniu regulaminowy przetarg nieograniczony 2018-02-27
KONTRAKT Z-5/W Modernizacja Kolektora B w Toruniu przetrag nieograniczony 2018-02-14
Opracowanie programu gospodarowania wodami opadowymi dla miasta Torunia przetarg nieograniczony 2017-12-13
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO