Polski English

2018-04-12 Wymiana pokrycia dachu budynku hali pomp na łupek kamienny - teren bazy TW sp. z o.o. Stare Bielany ul. Św. Józefa 47-49 w Toruniu

dachhpzal1

Ogłoszenie przetargowe:

    dachhpogluzp.pdf2018-04-124373.95KB

SIWZ:

    dachhpsiwz.pdf2018-04-125814.01KB
    dachhpstzal2.pdf2018-04-125534.29KB
    dachhpzal3.docx2018-04-1232.73KB
    dachhpzal4do8.docx2018-04-1239.7KB
    dachhpzal9.pdf2018-04-1210242.33KB
    dachhpzal10.pdf2018-04-12555.45KB
    dachhpzal11przedmiar.pdf2018-04-12636.64KB

Pytania, odpowiedzi oraz modyfikacje SIWZ:

    dachhpzmter.pdf2018-06-15575.17KB
    dachhpzal12zal13.pdf2018-06-201752.82KB

Odwołania lub sprzeciwy:

brak

Przedłużenie terminów:

Toruń, dnia 15.06.2018 r. Aktualny termin skladania i otwarcia ofert to: 20.07.2018 r.

Wynik postępowania:

brak

Pozostałe przetargi:

Tytuł zamówienia Tryb zamówienia Data publikacji
KONTRAKT Z-3/W Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia przetarg nieograniczony 2018-06-19
Kontrakt Z-6/W Rozdział kanalizacji ogólnospławnej – budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu przetarg nieograniczony 2018-04-17
Kontrakt Z-10/U Pomoc techniczna - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych przetrag nieograniczony 2018-03-21
Ocena stanu technicznego kolektora c regulaminowy przetarg nieograniczony 2018-03-01
a) Budowa sieci wod-kan w ul. Projektowanej CLXVIII w Toruniu b) Przebudowa i budowa przewodu wodociągowego w ul. Rolniczej w Toruniu regulaminowy przetarg nieograniczony 2018-02-27
KONTRAKT Z-5/W Modernizacja Kolektora B w Toruniu przetrag nieograniczony 2018-02-14
Opracowanie programu gospodarowania wodami opadowymi dla miasta Torunia przetarg nieograniczony 2017-12-13
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO