Polski English

2018-10-16 Kontrakt Z-6/W Rozdział kanalizacji ogólnospławnej- budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu

Toruń, dnia 16.10.2018 r.
Link do dokumentacji:
TFSz6dok

Toruń, dnia 08.11.2018 r.
Link do odpowiedzi na pytania z dnia 07.11.2018 r.
Z-6/zal_07_11_2018

Toruń, dnia 19.11.2018 r. Link do dokumentacji w zakresie odpowiedzi z dnia 15.11.2018 r.:
Z-6/zal_13_11_2018.zip

Ogłoszenie przetargowe:

    Toruń, dnia 16.10.2018 r Publikacja ogłoszenia: z6w_ogloszenie.pdf2018-10-16435.06KB
    Toruń, dnia 22.11.2018 r Publikacja ogłoszenia zmian (sprostowania): z6w_ogloszenie_zmian.pdf2018-11-2281.23KB

SIWZ:

    Toruń, dnia 16.10.2018 r Publikacja SIWZ: z6w_siwz.pdf2018-10-161720.83KB
    Toruń, dnia 16.10.2018 r Publikacja opis przedmiotu zamówienia: z6w_opz_zal_1.pdf2018-10-161979.46KB
    Toruń, dnia 16.10.2018 r Publikacja umowa: z6w_umowa_zal_2.pdf2018-10-163148.61KB
    Toruń, dnia 16.10.2018 r Publikacja załączniki do SIWZ: z-6w_zal_3-8.pdf2018-10-161787.6KB
    Toruń, dnia 16.10.2018 r. Wersja edytowalna załączników do SIWZ: z6w_zal_wersja_edyt.doc2018-10-16340.5KB

Pytania, odpowiedzi oraz modyfikacje SIWZ:

    Toruń, dnia 19.10.2018 r. Publikacja odpowiedzi na pytania: z6w_odpowiedz_1.pdf2018-10-19528.52KB
    Toruń, dnia 08.11.2018 r Publikacja odpowiedzi na pytania: z6w_odpowiedzi_2.pdf2018-11-081682.2KB
    Toruń, dnia 15.11.2018 r Publikacja odpowiedzi na pytania: z6w_odpowiedz_tura_3.pdf2018-11-153140.03KB
    Toruń, dnia 20.11.2018 r. Publikacja odpowiedzi na pytania: z6w_odpowiedzi_4.pdf2018-11-202638.11KB

Odwołania lub sprzeciwy:

brak

Przedłużenie terminów:

Toruń, dnia 20.11.2018 r. UWAGA! Termin skladania ofert ulega przedłużeniu do dnia 11.12.2018 r. godz. 12:00

Wynik postępowania:

    Toruń, dnia 11.12.2018 r. Publikacja informacji z otwarcia ofert : z6w_informacja_z_otwarcia.pdf2018-12-11256.29KB
    Toruń, dnia 26.02.2019 r. Wynik postępowania: z6w_informacja_o_wyniku_post.pdf2019-02-26255.55KB
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO